Inloggen

Transparantie

Wij willen als Kleine Ark transparant zijn in alles, dit doen wij onder andere door gebruik te maken van:

Beleef de dag mee! 

Op afstand, de dag van uw kind digitaal meelezen via de computer of via een app op uw smartphone. De medewerkers voeren tijdens de dag informatie over uw kind in wat gelijk voor u te volgen is op uw computer of uw mobiel. 

Een driemaandelijkse nieuwsbrief

In de driemaandelijkse nieuwsbrief leest u alle informatie over de afgelopen tijd maar ook wat er op de planning staat.

Het vier ogen principe.

Het vier ogen principe houdt in dat er altijd 2 volwassenen zicht hebben op wat er gebeurt op de Kleine Ark. Als er 1 medewerker aan het werk is dan is er altijd achterwacht in het gebouw of op 10 minuten afstand aanwezig.

Oudercommissie

De taak van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de ouders.

Minimaal drie ouders van kinderen die op het KDV of de BSO geplaatst zijn, maken deel
uit van de oudercommissie. De oudercommissie:

  • denkt mee over het pedagogisch beleid van het KDV en de BSO,
  • kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan de leiding of het bestuur,
  • heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar heeft een verzwaard adviesrecht opdiverse punten,
  • vergadert minimaal drie maal per jaar,
  • stelt in samenwerking met de directie een stukje op voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief,
  • organiseert mede de ouderavonden.

Ouders kunnen te allen tijde vragen of suggesties kwijt aan de oudercommissie. Dit kan via:
oudercommissiekleineark@gmail.com

Klachtenregeling

Kleine Ark heeft een interne en externe klachtenregeling. Zie hiervoor onze downloads.