Inloggen

Privacyverklaring

Kleine Ark, gevestigd aan Krachtenveld 62 Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kleine Ark
Krachtenveld 62
3893 CD Zeewolde
036 5245077
kleineark@kleineark.nl

Naomi Romijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Kleine Ark. Zij is te bereiken via kleineark@kleineark.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kleine Ark verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw surfgedrag op onze website
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kleineark@kleineark.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kleine Ark verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Kleine Ark verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kleine Ark neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kleine Ark) tussen zit. Kleine Ark gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Gloryosa.eu voor het gebruik van de groepsmodule, waarop u met persoonlijke inloggegevens kunt inloggen en "live" kunt meelezen met wat wij op de groep invoeren. En voor de algehele administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kleine Ark bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kleine Ark verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kleine Ark gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kleine Ark gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. (Mijn cookie-instellingen)

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam Leverancier Doel Type Duur
PBSESSION

www.kleineark.nl

Om voorkeuren voor de sessie op te slaan

Strikt noodzakelijk Vervalt aan het eind van de sessie

accept-cookies

www.kleineark.nl

Om de cookievoorkeuren op te slaan Strikt noodzakelijk 1 Jaar

cachekey

www.kleineark.nl

Gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren Strikt noodzakelijk Vervalt aan het eind van de sessie

pb-sa-

www.kleineark.nl

Gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren Strikt noodzakelijk Vervalt aan het eind van de sessie

probase_notice

www.kleineark.nl

Om te bepalen of en wanneer een melding moet worden getoond Strikt noodzakelijk Vervalt aan het eind van de sessie
_ga www.kleineark.nl Google Analytics: Bepaalt hoeveel mensen onze website bezoeken. Het wordt opgeslagen als u onze site eerder hebt bezocht. Tracking 2 jaar
_gid www.kleineark.nl Google Analytics: Bepaalt hoeveel mensen onze website bezoeken. Het wordt opgeslagen als u onze site eerder hebt bezocht. Tracking 24 uur
_gat www.kleineark.nl Google Analytics: Meet het aantal paginaweergaven Tracking 10 minuten
pbVisitorID www.kleineark.nl Identificeert terugkerende bezoekers. Tracking 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kleine Ark en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kleineark@kleineark.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kleine Ark wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kleine Ark neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Naomi Romijn of via kleineark@kleineark.nl